Rod Weeder: Eenvoud en klassiek

Wortelonkruiden overleven door middel van ondergrondse wortelstokken, denk aan de akkerdistel, of door ondergrondse stengels zoals bij kweek. Eén enkele distelplant loopt in één jaar gemakkelijk uit tot een haard van enkele vierkante meter. Uit een klein stukje wortel kan bovendien vlot een nieuwe plant groeien. Daardoor leiden bodembewerkingen tot nog meer verspreiding. De Rod Weeder biedt uitkomst: 

Rod weeder, eenvoudig principe: 

De Rod weeder is een variant op deze bodembewerking. De ′machine′ is eigenlijk niets anders dan een as met 6 kanten die met kettingen achter een cultivator hangt. De ketting zit met een grondbestendige lager aan de as vast. Rod betekent ′staaf′. Deze staaf legt plantenresten bovenop de grond en is effectief bij de bestrijding van wortelonkruiden. De machine werd een aantal jaar geleden in Nederland geïntroduceerd en wordt al langer gebruikt in de Verenigde staten en in Canada.

Het principe is vrij eenvoudig. De zeskantige staaf wordt in de grond getrokken door de cultivator en werkt ongeveer 5 cm diep in de grond. Door de voorwaartse beweging gaat de staaf draaien. Hierdoor werkt de staaf zich in de grond en worden planten- en wortelresten naar boven gewerkt. Plantenresten die bovengronds liggen, zullen sneller opdrogen en/of minder snel hergroeien. Doordat de staaf over de volle breedte van de cultivator hangt, is de werking over de volledige breedte van het veld verzekerd. De draaiende beweging maakt dat bij de Rod weeder ook minder gemakkelijk plantenresten blijven hangen, die de werking belemmeren. Machines met brede messen zijn daar gevoelig voor. Ondertussen wordt ook door Flevotech geëxperimenteerd met aangedreven varianten. 

Vooral in droge zandgronden, waar de bodem minder weerstand heeft, zou de aangedreven versie een betere werking geven. Een cultivator is op veel bedrijven beschikbaar en wordt courant gebruikt in het voorjaar of in de stoppel. De Rod weeder vergt slechts een kleine investering en wat knutselwerk, en ligt bijgevolg voor iedereen binnen handbereik.