Een draaiende zeskantige staaf achter een grondbewerkingsmachine werkt planten, - en wortelresten naar boven zodat ze verdrogen en/of langzamer hergroeien.

De Rod (staaf) wieder wordt in landen als Canada en de Verenigde Staten al veel gebruikt om plantenresten boven op de grond te leggen en voor de bestrijding van wortelonkruiden. Het principe van het apparaat is vrij eenvoudig. Een zeskantige staaf werkt ongeveer vijf cm diep in de grond, achter een machine waarmee het land bewerkt wordt, bijvoorbeeld een cultivator. Door de rijsnelheid gaat de staaf draaien en worden planten- en wortelresten naar boven gewerkt. Daardoor zullen de resten sneller opdrogen en/of minder snel hergroeien.

De Rod Weeder is een as met zes kanten die met kettingen achter de cultivator hangt. De ketting zit met een lager aan de hexagon as vast en vóór het lager zit nog een tand die de as de grond in trekt. De werkdiepte kun je eenvoudig verstellen met harpsluitingen aan de cultivatortanden. 

 

 


 

 

Werkbreedte 300 cm

Asdikte circa 24 mm

Lagers 5 lagers

Werkdiepte circa 5-6 cm

Rijsnelheid 5-6 km/h

 

 

 

 

 

Praktijkonderzoek, Plant & Omgeving (PPO) en Wageningen UR hebben de Rod Weeder naar Nederland gehaald. Op een proefveld (zowel zand als klei) werden wortelonkruiden uitgezaaid en met de Rod Weeder vier keer bewerkt. Volgens onderzoeker Dhr. Piet Bleeker van PPO, bestreedt de machine de wortelonkruiden als kweek, hoefblad, akkerdistel en haagwinden 'onvoorstelbaar goed'. 

Gebruik van de Rod Weeder bij gangbare akkerbouwers is volgens Bleeker dan ook een goede optie, want door de schaalvergroting en de huidige gewasbeschermingsmiddelen hebben die ook toenemend last van wortelonkruiden.