Intra Rij Weeder - Pneumatisch

Voor situaties waar gewasschade van belang is, is er een aantal nieuwe intrarijwieders ontwikkeld die door middel van sensing, dus plantplaatsbepaling, met één of twee schoffels per gewasrij het onkruid in de gewasrij bestrijden. De op dit moment beschikbare machines zijn: De Radis (Frankrijk), De Robocrop (Engeland) en de Robovator. (Denemarken). De Radis machine werkt met lichtsensoren die de plantplaats bepalen. Voorwaarde is dat de planten hoger zijn dan het onkruid. 

De schoffel wordt pneumatisch in en uit de gewasrij gestuurd. De originele machine is in opdracht van PPO-AGV door Flevotech op een aantal cruciale punten aangepast. De sensoren zijn hetzelfde gebleven, maar de luchtkleppen zijn zo dicht mogelijk bij de cilinders geplaatst om het samendrukken van lucht zo veel mogelijk te ondervangen. Daarnaast zijn de plunjercilinders vervangen door 

; deze zijn sneller en minstens zo betrouwbaar. 

De capaciteit van de machine gaat door deze ingrepen omhoog. Verder worden er per gewasrij twee schoffels ingezet, waardoor de oppervlakte onbewerkte grond rond de gewasplant kleiner wordt en de capaciteit nog verder stijgt.